Impressum

Kontakty

Daniela Vladimirova

Email: daniela@vladimirovaart.com

mobil: +421 902 622690

Okružná 296/21

Dubnica nad Váhom

Copyright

Obsah a fungovanie na týchto stránkach, ktoré vytvorili prevádzkovatelia stránok, podliehajú slovenskému zákonu o autorských právach. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo autora. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené na súkromné, nekomerčné použitie. 

Ručenie za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou láskou, úctou a starostlivosťou. Nenesieme však zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Nemáme však žiadnu povinnosť sledovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je prijateľná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po oznámení o porušeniach okamžite odstránime tieto odkazy.