Otcovo srdce - akryl - na predaj

Má zaujímavú históriu - vznikol počas bubnovania na 1 hudobnom stretnutí chvál, keď našu krajinu navštívil bubeník Terl Bryant z UK.

Obraz odráža tlkot Ockovho srdca, Jeho lásku k nám.

Vylievajúce sa srdce - akryl - predaný

Význam obrazu OTCOVO SRDCE:

Boh Svetlo vylieva svoju lásku na vsetkých. Jeho láska je nám, ktorí kráčame s Ním vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého.To mi dal ešte zvýrazniť na konci maľovania, v strede srdca dat tu bielu trochu do podoby holubice, aby to bolo zjavné, ze On, Boh Otec zoslal svojho Syna Ježiša Krista z obrovskej lásky, obetoval Ho za nás, za všetky priestupky, aby mohol Duch Boží zostúpiť a byť neustále s nami, v našich srdciach.
Ako som tvorila dole tu prírodu, ze On stvoril nebo a zem, tá bola najprv pustá a niekedy je v nej veľa temna, ale On je ŽIVOT a žiadna temnota nie je tak veľká, žiadny problém tak ťažký a neriešiteľný preňho, žeby nemohol doňho zostúpiť...a dať svetlo, nový život.

Uzdravenie zraneného srdca - akryl - na predaj
Víťazstvo dobra nad zlom - akryl