Čo je to pravá LÁSKA? Tvárou v tvár…

Túto otázku som už toľko krát počula. Zažívam denne to rozhodnutie milovať, byť LÁSKA. Pravá láska je iba jedna. Boh je LÁSKA. Otrepaná fráza? Keď to píšem, spomínam na niektoré reakcie ľudí: Boh,.. kto to je? Aký je? Prečo dopustí toľko zla na zemi, keď je dobrý….atď.

Boh je Otec. A my sme Jeho deti. Keď Ho uvidíš, spoznáš, premeníš sa na LÁSKU.

Prečo? Pretože nás stvoril na svoj obraz. Hmm, ale aký je ten obraz? Boh je osoba, je to svetlo a stvoriteľská životodárna moc, energia. V biblii – Božom slove sa píše, že si vzal múdrosť ako svoju priateľku keď tvoril. On neurobil chybu. Ale my, ľudia? To je otázka… aj odpoveď na to prečo je tu toľko zla.

Ale počkať, počkať, nie za všetko môžeme my… Sú tu predsa aj iné bytosti – anjeli a démoni. Takže je to spolupráca viacerých… Čo sa to tu deje? Čítaj ďalej…a budú aj obrazy…predsa každý v niečo verí…

To čomu kto verí je samozrejme jeho slobodná vôľa a voľba, ktorú LÁSKA vždy dáva.

Skúmaj a vyber si. Výhoda je, že podľa toho čomu veríš, takých pomocníkov si môžeš zavolať. Démoni prídu aj sami, nepýtajú sa na tvoje zvolenie, spôsobujú choroby a problémy a pokiaľ nemáš duchovný rozlišujúci pohľad, nemusíš o nich ani vedieť.

A anjeli? Tí počúvajú na tvoje slovo…keď hovoríš slová v súlade s Bohom, pokiaľ vieš kým si, poznáš svoju identitu Božieho Syna, veľmi radi ti pomožu, stačí zavolať, si nimi obklopený. No ako vedieť či hovorím tie správne slová? Veľa sa o tom píše v biblii.

Aký je Boh, čo je LÁSKA, čo dobro a čo zlo. Máme na výber, to je isté. Sme spolutvorcami nášho života, vesmíru. Rozhodnutie je na nás, máme to v rukách, mysli, vedomí…myslení.

Je napísané, že Boh je všadeprítomný, všemohúci a je stále s nami. Keď pozeráme na Boha Otca, všetko ide ľahko. Ale ako na Neho pozerať? Potrebuješ mať otvorené oči ducha. A mnohí zatiaľ nevidia. Alebo poznajú skôr okultné tajomné praktiky z druhej strany, za ktorými však stoja démoni a len presúvajú problém inde a človek si myslí, že sa mu to vyriešilo – rôzni liečitelia, karty, otvorené tretie oko, čakry a podobne. Ale to už je iná téma.

Zvykli sme si veci riešiť sami, lopotiť sa, vydobíjať si, ťažko pracovať a drieť. Prinajlepšom očakávať s pozitívnou mysľou, že Boh alebo vesmír to vyrieši. Ono to funguje. Ale je oveľa viac. Vidieť Boha Otca, stať sa jedno s Ním a konať, tvoriť ako On.

Prečo to ľudia nevedia, nevidia, nerobia?  Dôvodov je viac, aj každý sám si je niekedy dôvodom a hlavne nevedomosť. Sú tu aj tí druhí – falošní bohovia. A tiež náboženstvo. Neviem čo je horšie. Falošní sa vydávajú za pravého a nechávajú ľudí v klamstve.

Prečo? Radi by mali tú moc ako nám dal Otec. Boli stvorení ako bytosti svetla, ich vodca to má aj v mene – Lucifer znamená žiarivý. Myslel si však, že bol nádherný a žiarivý sám od seba, nie zo svojho Tvorcu – LÁSKY. Oddelil sa od Neho, vzbúril sa a bol aj so svojimi spolupracovníkmi padlými anjelmi vyhodený z Nebies.

Náboženstvo si myslí, že Boha môžme dosiahnuť vlastnou snahou. Je to nekonečná cesta – ešte to a ešte toto musíš urobiť, aby si získal Jeho priazeň. No pravdou je, že na Nebi môžme žiť skrze vieru. V čo veríš, to sa ti aj deje. Čo vidíš, na to sa premieňaš. Je to úžasné, že prichádza nové zjavenie synov Božích, ktorí vidia a žijú život v nebi už tu na zemi.

Boh Otec hovorí: "Všetko je hotové. Synu, príď ku Mne, pozeraj, ber a užívaj."

Ako? Povedal: “ Hľadajte ma celým srdcom a dám sa vám nájsť. Dal som svojho syna Ježiša Krista ako syna človeka, aby vám ukázal ŽIVOT so mnou. Zomrel za nás a všetko zlo na kríži porazil. Stal sa dvermi do Nebeského kráľovstva pre každého, kto tomu uverí.“ Tam Boh kraľuje a my s Ním. Len náboženské názory spôsobujú strach z Boha.

Je to realita. Čomu veríš, to sa ti deje. „Neboj sa, len ver a uvidíš Božiu slávu“, Otec nás stále povzbudzuje. 365 x je v biblii napísané „neboj sa“ v rôznych variáciách. „Dokonalá Božia LÁSKA vyháňa každý strach“ Všetko v tomto svete však hovorí: „Čo je to za Boha čo toto dopustil? Nemôže to byť dobrý Boh, inak by zasiahol…“ Ale On už zasiahol:

Teraz je rad na nás, aby sme zasiahli svojimi rozhodnutiami, postojmi a slovami. Keď sme Jeho deti, mali by sme to vedieť. Namiesto toho aby sme riešili aký je a neverili, poďme to skúsiť inak. Veď čo sme my, aby sme určovali a súdili aký je Boh. Či povie hlina hrnčiarovi, čo to so mnou robíš? Čo nič nerobíš so svetom? Rozhodnime sa hľadať pravdu o tom aký je…a nájdeme seba v Ňom 🙂💛.

Práve tieto otázky nás oddeľujú od toho, aby sme vôbec chceli spoznať Boha. Čo keď je to ešte inak, ako hovoria ľudia vo svete? Vesmír ti dá….mysli a pritiahneš si…. Tieto princípy fungujú. No ako môžem vedieť či je to všetko čo môžem mať? Čo ak existuje viac? Otec, ktorý ti dá všetko. Skús myslieť interaktívne, napríklad takto:

"Ocko, vraj si všetko stvoril, vrátane mňa a si len dobrý. Si LÁSKA. Chcem poznať pravdu. Zjav sa mi. Chcem ťa poznať osobne."

Choď v tejto potrebe a túžbe ÚPRIMNE a nejaký čas. Veď aj tí, ktorí učia pozitívnemu mysleniu hovoria, že to potrebuješ robiť sústavne. Nejde dnes myslieť pozitívne a zajtra či iné dni negatívne. To je chaos, ktorý ti nič neprinesie. Nedá sa chvíľku veriť a potom pochybovať, vo viere treba kráčať.

UCHOP TO REÁLNE a uvidíš, že Boh zariadi okolnosti tak, aby si Ho spoznal. Buď priamo On alebo pošle anjelov, či ľudí, ktorí Ho už poznajú tvárou v tvár. Alebo spoznávajú. Ako napríklad ja. Ukážu ti Ho, pomôžu ti ponoriť sa do Jeho prítomnosti a zjavenia.

Akokoľvek sa to môže stať. Mne sa to stalo viac krát – cez sen, priamym zjavením a nakoniec cez bývalú kolegyňu, ktorá ma pozvala na jednu akciu s názvom “ Príď a zaži nový život s Bohom“. O tom je moje svedectvo, ktoré čochvíľa zverejním. Začala som intenzívne žiť nový život v roku 2009 a stále viac a hlbšie Otca spoznávam. V roku 2016 som počas večera, keď kapela hrala piesne na oslavu Boha namaľovala tento obraz:

Tvárou v tvár Bohu
Tvárou v tvár Bohu

Je na ňom Ježiš Kristus ako kotva našej duše. Ako náš starší brat nám ukázal ako žiť a odzrkadľovať Otca. V evanjeliách vidíme ako sa narodil a žil, bol pokrstený a zostúpil na neho Duch svätý a vtedy začal robiť rôzne divy a zázraky. Nakoniec sa dal ako obeť za každý jeden hriech. Preto sa Boží život môže diať aj nám.

Na obraze je tento Boží duch zobrazený ako bielokrídly vták. Kto mu dovolí, otvorí srdce, tam bude prebývať, spolu s Otcom. V našom vnútri, vôkol nás. Máme slobodný prístup k Otcovi, vidieť Jeho tvár. Najskôr nejasne, len v náznakoch, svetle, skutkoch ľudí – vidieť Otca konať.

Vtedy obraz nebol ešte dokončený. Som v procese spoznávania Božej tváre. Píše sa rok 2022, keď môžem povedať, že môj pohľad na Ocka sa úplne zmenil, vyostril. Túžila som obraz dokončiť. Vtedy keď som ho maľovala mala som len hodinu a pol počas koncertu…a vlastne ma aj prekvapil a nevedela som ako ho domaľovať, aby som s Ním bola spokojná.

Pohybovala som sa v rôznych náboženských spoločenstvách, s viacerými som sa rozlúčila. Vlastne som zistila, že v mnohých kresťanských kruhoch sa hovorilo, že sa Boh nedá vidieť, že Ho nikdy nikto nevidel.

Ja som však vedela, že sa Ho dá vidieť tvárou v tvár. Preto sa mi aj stalo, že mi tento obraz v mojom vnútri nabehol, pretože som po tomto pohľade túžila. A Ocko napĺňa túžby našich sŕdc, keď za Ním ideme.

Túžila som obraz dokončiť, šesť rokov čakal a tu je výsledok:

Tvárou v tvár Otcovi. Závisí v akej pozícii som vedome, ak viem, že som Jeho dieťa a On môj Ocko. Teraz ho vidím inak – viac žiarivý a osoby sa usmievajú.

Vidíte aj vy ten rozdiel? Keď tom bola ovplyvnená náboženstvom, Boh mi pripadal prísny a my ako hriešnici, ktorí musia ešte niečo urobiť, aby sa im dobre darilo. Ale teraz? Je to blaženosť. Je napísané “ v Jeho prítomnosti je plnosť radosti“, samotný proces spoznávania je úžasný. Ako rastieme od slávy k sláve, od poznaniu ešte k hlbšiemu žitiu v Otcovi.

Oplatí sa hľadať to. Tam je stála radosť, víťazstvo v každej oblasti života – zdravie, sloboda, peniaze, rodina, úspech…

Toto je jediná pravá LÁSKA - Boh Otec. Tak nás miluje, že všetko nám dal.

Ako? Pýtaš sa prečo to ešte nemáš? Možno si o tom doteraz nevedel alebo si dal niečo na prednejšie miesto ako Otca. Poznanie napreduje, stále viac a viac sa všetko zrýchľuje, komplikuje, niet pokoja a stálosti vo svete, žiadna istota. Jediné o čo sa môžme oprieť je Otec nebeský. Ak je tu túžba po zmene života, to už je cesta :-). No mnohí len reptajú, či obviňujú iných, vládu…

A On ti odkazuje: „Pozri synu do mojej tváre. Milujem ťa. Hľadaj moju tvár kým sa dá nájsť, kým je čas. Ak ty budeš milovať Mňa a budem na prvom mieste v tvojom živote, dám ti všetko. Diamanty…ty sám si diamant. Máš v sebe všetko.“ A ty môžeš milovať ako Otec. Lebo si v Ňom a s Ním môžeš všetko. To mi raz povedal…

Dnes viem, že chce spolu so mnou dobre vládnuť na zemi ako v nebi 👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑💛👑

Tu je ďalší obraz, ktorý som videla vo svojom vnútri nedávno. Ako On napĺňa naše srdce pomazaním, energiou z neba, životodárnym Duchom, ktorým je On sám, Kristus. A my sa stávame s Ním jedno. Sme Kristovo telo. Dokonalé, nesmrteľné, schopné uzdraviť sa a uzdravovať druhých.

Keď sa necháme Ním naplniť, vyžaruje a vyteká to z nás na ostatných a takto je zem plná Jeho slávy a každému sa darí. Poďme to spolu žiť.

Boh Otec neustále vylieva toto pomazanie. Keď to uvidíme, uvedomíme si, že sme s Ním jedno. Volá nás spolu tvoriť, napĺňa naše potreby ľahko, nie drinou, len Mu dôverujme. Materializácia je v 1. rade vidieť čo Otec robí, zúčastňovať sa toho diela s Ním a samozrejme aj On sa nás pýta, čo chceme a takto to spolu realizujeme 🙂💛

Nádherná súhra bytia, tvorivá moc. Udržiavať víziu toho čo pre nás pripravil až kým sa to nestane, je to ako splnenie sna. Vylievať túto blaženosť na ostatných a svietiť. Pomazanie to urobí, ľahko 🙂.

Niekto tomu hovorí vesmír, no ja viem, že za tým je viac, aj ten vesmír predsa niekto stvoril, veriť tomu, že vznikol samovoľne je teda riadne ťažké! Ale potom sme na všetko sami 😔🤔.

Stvoriteľ – Otec – Syn – Duch, trojjediný Boh, to je to s čím sa ja stotožňujem. Ale nie ten náboženský… Kristus znamená pomazaný, do toho sa ponáram, aby som mohla tvoriť zázraky. Lebo On už porazil na kríži démonov, smrť, choroby, chudobu, smútok…

Evanjelium je tá najlepšia správa Otca k nám. Mal záložný plán, keď sa zlo rozmohlo a má ho aj teraz. Nebuď na to sám. Spoj sa s Ním, staň sa Kristom – pomazaným. Vtedy vsetko ide ľahko. Nič nám nechýba.

To je LÁSKA. S Ním dokážeš všetko. Milovať a odpúšťať, prijímať druhých a rozdávať… Pretože tak ako na nebi, tak i tu na zemi, to je Jeho vôľa tu a teraz. A on je všemocný a ty s Ním. Viem, môže byť ťažké tomu uveriť. Je len otázka kedy sa pridáš k Nemu vedome aj ty.

Otvorená myseľ zjednotená s Božou

Nie, nie, toto je niečo úplne iné ako otvorené tretie oko, okultná praktika, ktorú podstrčil falošný boh a klamár, ktorý kradne Božie veci a napodobňuje ich, aby zviedol ľudí od pravého šťastia nezávislého od okolností – živého vzťahu s Ním. Rovnako ako jógu, premiestňovanie sa v Duchu zamenil za astrálne opúšťanie tela. Tomuto sa vyhýbame a upozorňujem na to. My jednáme jedine z Krista.

Byť tak zjednotený s Bohom, že konáme jedno s Ním – otvorená myseľ zjednotená s Božou. vtedy pred očami to svetlo osvecuje našu cestu a vidíme čo máme robiť, čo s Bohom tvoriť, čo je pripravené v nebi, aby sa to zhmotnilo. Aj my sme zhmotnené svetlo.

Ježiš našiel vždy to čo potreboval vďaka Otcov u vedeniu, zlatú mincu v rybe, rozmnoženie jedla, navrátenie zraku a iné.

On sa za nás modlil, zapísané v Jánovom evanjeliu v 17. kapitole, aby sme sa stali jedno s Otcom tak, ako On bol s Ním jedno. Ak ťa to zaujíma, prečítaj si toto evanjelium Jána, bol to Ježišov najobľubenejší učeník, často mával hlavu na Jeho hrudi. Spoznaj Ho dôverne aj ty.

Aké potom obavy z čohokoľvek? Aká nenaplnená LÁSKA, nespokojnosť, choroby, negativita? Aj lekári hovoria, že viac ako 70% chorôb spôsobuje naša myseľ. a skutočná premena mysle je teda riadny zaberák a bez Božej pomoci to nezvládneme. Určite nie vo všetkých oblastiach života.

Pozvanie tej jedinej pravej LÁSKY však stále trvá – nebo je pre nás otvorené a Otec čaká s otvorenou náručou LÁSKY na každého z nás. Odpovieš na Jeho volanie?

Daniela Vladimirova
Ako skúsená výtvarníčka učím ľudí objaviť v sebe kreativitu a vedieť ju tvorivo vyjadriť. Svoje dlhoročné skúsenosti, štúdium a tréning ponúkam každému, kto má chuť vytvárať svoje obrazy a nevie ako na to. Viac o mne nájdete tu>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů